تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟ یادگیری و آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال، اصول، روندها، اندیکاتور برای استفاده در بورس، ارز دیجیتال و بازار مالی جهانی

تئوری داو

تئوری داو چیست؟ توضیح جامع نظریه داو و روند ها. آشنایی با چارلز داو و تشریح اساس و بنیان تحلیل تکنیکال از دیدگاه داو، قوانین و نظرات داو

تحلیل تکنیکال نوین

سهم رشد مناسبی را از ۵۶۰ تا ۱۰۰۰ تومان داشت و با رسیدن به خط میانی کانال وارد اصلاح شد ، محدوده ی ۸۴۰ تومان را می توان محدوده ی برگشتی سهم در نظر گرفت و اهداف میان مدتی سهم ۱۲۹۰ و ۲۰۰۰ تومان می باشد

تحلیل تکنیکال وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر تحلیل تکنیکال وشهر از دید دیگری این سهم را مورد بررسی قرار دادیم که امروز به حمایت سقف کانال واکنش مثبت نشان داده و اگر بتواند بالای خط میانی تثبیت شود به شکل پنج موجی به سمت اهداف ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ پیش خواهد رفت

تحلیل تکنیکال نماد خاهن

فردا در محدوده حمایتی محدوده ۳۸۰۰ تومان قرار خواهد گرفت
پس از چند روز تلاش برای رشد به سمت هدف قیمتی محدوده ۵۲۰۰ تومان نتوانست در این مقطع کوتاه مدت به این هدف برسد

تحلیل نماد پلاسک

پلاسکوکار سایپا با نماد پلاسک سهم در نقطه بسیار کمریسکی جمع آوری شده و گارد صعودی گرفته است .. با توجه به معاملات روزهای اخیر میتواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند و به نظر اول راه است .. محدوده های مقاومتی و سناریو پیشبینی شده در چارت مشخص شده است

اسکرول