تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نوین

سهم رشد مناسبی را از ۵۶۰ تا ۱۰۰۰ تومان داشت و با رسیدن به خط میانی کانال وارد اصلاح شد ، محدوده ی ۸۴۰ تومان را می توان محدوده ی برگشتی سهم در نظر گرفت و اهداف میان مدتی سهم ۱۲۹۰ و ۲۰۰۰ تومان می باشد

تحلیل تکنیکال وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر تحلیل تکنیکال وشهر از دید دیگری این سهم را مورد بررسی قرار دادیم که امروز به حمایت سقف کانال واکنش مثبت نشان داده و اگر بتواند بالای خط میانی تثبیت شود به شکل پنج موجی به سمت اهداف ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ پیش خواهد رفت

تحلیل نماد پلاسک

پلاسکوکار سایپا با نماد پلاسک سهم در نقطه بسیار کمریسکی جمع آوری شده و گارد صعودی گرفته است .. با توجه به معاملات روزهای اخیر میتواند موج صعودی جدیدی را آغاز کند و به نظر اول راه است .. محدوده های مقاومتی و سناریو پیشبینی شده در چارت مشخص شده است

تحلیل تکنیکال نماد پترول

تحلیل تکنیکال نماد پترول، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان نمودار قیمت همچنان در موج اصلاحی بزرگی به سر میبرد. با نزدیک شدن به تلاقی حمایت های داینمیک و زون های حمایتی فیبو، ۲ سناریو برای ادامه روند محتمل است که البته سناریو اول یعنی برگشت از محدوده ۱۱۵۰ احتمال بالاتری دارد.

اسکرول