تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟ آموزش تحلیل بنیادی در سرمایه گذاری بورس و بازارهای مالی

تحلیل بنیادی

در این پست آموزشی از آکادمی نیکخوی به این می پردازیم که تحلیل بنیادی (FA)/ تحلیل فاندامنتال چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چگونه از آن برای کسب درآمد در آینده و پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری استفاده کنیم.

ادامه مطلب