هولد کردن ارز دیجیتال همراه با نوسان گیری

در این مقاله از آکادمی نیکخوی توضیح کاملی داریم. از اینکه هولد (hodl) ارز دیجیتال چیست؟ نوسانگیری چیست؟ و چطور میتوان هر دو را در یک پرتفوی با هم داشت.

اسکرول