صلیب مرگ و صلیب طلایی چیست؟

در این مقاله از آکادمی نیکخوی به توضیح دو الگوی تکنیکالی معروف به نام صلیب مرگ و صلیب طلایی می پردازیم. اینکه صلیب مرگ و طلایی چیست؟ چه موقع و چطور اتفاق می افتد؟ و اینکه آیا بطور خاص می تواند برای تحلیل سهام بخصوص بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد؟

اسکرول