نظر مثبت رزم حسینی درباره واردات خودرو

واردات خودرو نیاز به چند مولفه دارد که کارهای کارشناسی آن در حال انجام است. در موضوع خودرو به دنبال شکستن انحصار هستیم، تقویت شرکت‌های خصوصی داخلی برای ایجاد رقابت سالم در دستور کار قرار دارد تا موجب بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت خودروها شود.

ادامه مطلب