بوعلی طی ۱۴ روز آینده عرضه میشود. / پتروشیمی اروند هم بعد از بوعلی می آید.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت:
قیمت‌گذاری «بوعلی» انجام شده و در بورس پذیرش و نماد آن درج شده و اکنون منتظر عرضه از سوی بورس هستیم که به‌زودی تا دو هفته آینده این عرضه صورت خواهد پذیرفت.

ادامه مطلب