تحلیل نماد وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر

تحلیل تکنیکال وشهر تحلیل تکنیکال وشهر از دید دیگری این سهم را مورد بررسی قرار دادیم که امروز به حمایت سقف کانال واکنش مثبت نشان داده و اگر بتواند بالای خط میانی تثبیت شود به شکل پنج موجی به سمت اهداف ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ پیش خواهد رفت

اسکرول