تحلیل سهم

تحلیل تکنیکال نماد پترول

تحلیل تکنیکال نماد پترول، پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان نمودار قیمت همچنان در موج اصلاحی بزرگی به سر میبرد. با نزدیک شدن به تلاقی حمایت های داینمیک و زون های حمایتی فیبو، ۲ سناریو برای ادامه روند محتمل است که البته سناریو اول یعنی برگشت از محدوده ۱۱۵۰ احتمال بالاتری دارد.

تحلیل تکنیکال لسرما

یکی از بهترین نمودارهای بلند مدتی مربوط به همین لسرماست؛ بعد از شکست سقف بلند مدت و پولبک به این ناحیه حال روند صعودی جدیدی را استارت زده است.

تحلیل نماد نوین

طبق تحلیل از محدوده ۵۸۰ حرکت خود را آغاز کرد و بلاانقطاع تا محدوده فعلی یعنی ۹۰۰ تومان رشد داشته است .. محدوده ۹۰۰ در واقع مقاومت استاتیک مهمی است و همانطورکه میبینید عرضه ها در این محدوده زیاد شده اند عرضه شدن صف خرید بعضی نمادهای بزرگ مانند #خودرو نیز آنهارا تشدید میکند.

اسکرول