تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین

نمودار قیمت موج شارپی در قالب یک حرکت کانالیزه شروع کرده. پس از شکست سقف کانال و برخورد به تراز ماژور فیبو وارد پولبک در قالب یک مثلث تراکمی شده است.

اسکرول