بورس اوراق بهادار

سه راه برای تصمیم گیری بهتر در بازارها

عامل اصلی این پست این است که شما نمی خواهید قبل از درک اینکه چه چیزی در معرض خط، اهداف و برنامه بلند مدت شما است، هر چیزی عجله کنید. ما متوجه می شویم که علی رغم تلاش ها و نیت های ما، گاهی اوقات افراد تحت تأثیر پست های غیرمسئولانه در شبکه های اجتماعی قرار می گیرند و ناگزیر منجر به انتظارات برآورده نشده می شوند.

کوثر بهمن عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه؟

بر اساس شنیده ها احتمالا تا پایان امروز اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در فرابورس ایران آگهی خواهد شد و روز سه‌شنبه به خریداران حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.

اسکرول