درباره ما و اهدافمان

اهداف آکادمی مالی نیکخوی, پرورش افراد توانمند در بازار بورس و سرمایه است. می کوشیم سرمایه گذارانی با دانش پرورش دهیم. فعالیت بورس نیاز به آموزش و تجربه دارد. هر قدر این دو عامل در شخصی بیشتر باشد مهارت بالاتری خواهد یافت و در نتیچه موفق تر خواهد بود.

ما می کوشیم تا افراد را از بعد آموزش تامین کرده و تجربیات خود را در اختیار آنان قرار دهیم. در نتیجه شخص نیاز به پرداخت هزینه های گزاف و متفرق برای کسب دانش یا شکست برای کسب تجربه نداشته باشد.

تعهدها و مسئولیت ها در آکادمی مالی بورس نیکخوی

تعهد ما به دانشجو

ما خود را نسبت به فراگیری دانشجویان متعهد می دانیم.

امری کاملا بدیهی است که هر شخصی با پرداخت هزینه ی زمانی و مالی, انتظار کسب مهارت و دانش را دارد. از مهم ترین اهداف ما نیز همین امر است.

ما خود را نسبت به پاسخگویی به دانشجویانمان متعهد میدانیم. این وظیفه ماست تا تلاش خود را برای فهم و درک صد در صدی مطالب توسط دانشجویان بکار گیریم.

رضایتمندی شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی مهم ترین هدف ماست. بنابراین، هر شخصی در صورت عدم رضایت از دوره آموزشی تا دو هفته پس از پرداخت می تواند مابقی هزینه دریافت شده را بی قید و شرط دریافت کند و فقط هزینه همان چند جلسه که حضور داشته را بپردازد.

تعهد دانشجو به ما

هر دانشجو موظف است تا جایی که در توان دارد وقت و انرژی برای آموختن بگذارد. هیچ سوالی برای خود باقی نگذارد و اگر مشکلی دارد برای رفع آن اقدام کند.

دانشجویان کنونی، سفیران فردای آکادمی خواهند بود. ما به موفقیت آنها می بالیم و آنها برای ما نقش پرچمدارانی را خواهند داشت که قله ها را فتح خواهند کرد، بنابراین هر دانشجو بایستی سنگینی چنین مسئولیتی را بر دوش خود حس کند و برای موفقیت خود بیش از آنچه متصور است تلاش کند.

چرا دوره های پولی؟

۱. وقتی دوره و کلاسی مستلزم پرداخت وجه شود، چه برای آموزگار چه برای دانشجو اهمیت بیشتری پیدا میکند.

  • دانشجو انتظار دریافت خدمات به ازای هزینه پرداختی را دارد،
  • و آموزگار مسئولیت بیشتری در قبال دانشجویات احساس میکند.

از این رو اغلب کلاس های غیر رایگان راندمان به مراتب بهتری دارند.

۲. تشکیل یک کلاس، تولید محتوا و آموزش، همگی هزینه در بر دارند، این موارد جدا از هزینه مالی و زمانی ست که مدرس از قبل برای مهارت اندوزی خود پرداخت کرده. طبیعی ست که بایستی هزینه برگزاری و دستمزد مدرس پرداخت گردد.

اسکرول