تحلیل نماد ثشاهد

سهم با تشکیل الگوی برگشتی و تبادل حجم بسیار خوب در روزهای اخیر به انتهای اصلاح نزدیک شده و می تونه در مرحله ی اول تا ۳۸۰۰ پیش بره

تحلیل نماد ثشاهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول